Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Podatki -> VAT-7: przykład wypełnienia

VAT-7 - miesięczna deklaracja rozliczeniowa
Przykład wypełnienia formularza

(powrót do poprzedniej strony)

Ze względów technicznych niektóre pliki ilustracyjne zostały pomniejszone. Nie musisz jednak męczyć się z nosem przyklejonym do monitora - po kliknięciu na pomniejszony obrazek w nowym oknie pojawi się w pełnej skali. Formularz VAT-7 należy najpierw wypełnić "na brudno", mając swój egzemplarz przed oczami na biurku.

 

Kolumna "Podstawa opodatkowania w zł" służy do podania kwoty netto.
W kolumnie "Podatek należny w zł" podajemy odpowiadającą kwocie netto wartość podatku.
Wszystkie kwoty są podane w zaokrągleniu do pełnej złotówki (końcówki do 0,49 włącznie zaokrąglamy w dół, końcówki od 0,50 zł - w górę).
Przykładowo wypełniliśmy tylko pozycję dotyczącą sprzedaży towarów bądź usług na terenie kraju opodatkowanych stawką 22%. Wystawiliśmy faktury na 3.000 zł i jest to kwota netto będąca podstawą opodatkowania. VAT od tego wyniósł (3 tys x 22%) w sumie 660 zł stanowiąc podatek należny. W polach 40 i 41 dokonujemy podsumowania kolumn.

W polu 42 podajemy wartość będącą kwotą nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Innymi słowy przepisujemy tu kwotę z pola 59 z poprzedniej deklaracji. Podatek VAT raportuje się w dokumentach narastająco od początku roku. Jeżeli jest to Twoja pierwsza deklaracja VAT-7, pozostawiasz to pole puste.

W polach 44 i 46 podajemy wartość netto, a w polach 45 i 47 odpowiadające tym kwotom wartości podatku naliczonego.
Wiersz z polami 44 i 45 wypełniamy w razie zakupu w ciągu miesiąca towarów bądź usług, które zaliczyliśmy do środków trwałych. W naszym przykładzie takich zakupów nie było.
W polach 46 i 47 podajemy wartość netto i naliczony podatek dla dokonanych przez nas zakupów towarów, materiałów i usług, nie będących środkami trwałymi.

Jeśli nie dokonujemy żadnych korekt, to zgodnie z opisem pola 50 sumujemy pola od 42, 43, 45, 47, 48 i 49, czyli w naszym przykładzie: 1320 + 0 + 0 + 176 + 0 + 0 = 1496.

KOLEJNE PUNKTY FORMULARZA > > >

NAWIGATOR: Strona główna -> Podatki -> VAT-7: przykład wypełnienia